Rafał Markiewicz

Moje projekty

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - biznes coaching - coaching kariery - projekt

W moich działaniach zajmuje się wieloma obszarami. Niemniej jednak ze szczególną uwagą postanowiłem skupić się na tematyce zamkniętej w poniższych projektach. Każdy z nich stanowi spójną grupę tematyczną. Przy czym te grupy są sobie bardzo bliskie i w życiu każdego z nas przenikają się nawzajem.

Poniżej znajdziesz opis każdego z nich i tematyki przez nich poruszanej


Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój osobisty - life factory - life balance – sukces – stres – kariera

Czym zajmuję się w tym projekcie?

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - projekt

Life Factory to projekt, który powstał z chęci pokazania jak nastawienie do życia i świata wpływa na jakoś przeżywanych dni. Z wiary w to, że zmieniając siebie wpływamy również na zmiany w swoim otoczeniu. Zajmuję się w nim życiem w jego różnych ujęciach. Piszę o poszukiwaniu sensu życia i szczęścia. O pokonywaniu trudności jakie w nim się pojawią oraz o źródłach siły do działania i o nie zawsze prostych pytaniach z jakimi przychodzi nam się mierzyć.

Staram się patrzeć na człowieka kompleksowo zarówno od strony psychologicznej oraz fizycznej, ale zahaczam również o wyższe wartości, które kształtują nas tak samo jak te dwa wcześniejsze aspekty. Burzę mit czarno-białej rzeczywistości pokazując barwy życia i jego rożne odcienie szarości. Nawiązuję też to stwierdzenia często powtarzanego przez Ewę Foley:

Człowiek jest jak dom o czterech pokojach – jest pokój ciała, pokój umysłu,
pokój emocji i pokój ducha. Mądry człowiek codziennie odwiedza każdy pokój,
a przynajmniej każdy przewietrza.”

Na jakich tematach się koncentruję?

Mam bardzo szerokie spektrum zainteresowań, ale w ramach tego projektu postanowiłem skoncentrować się na poniższych 4 obszarach:

lifeBalance

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - life balance

Jeszcze kilkanaście lat temu tryumfy święcił termin work life balance (wyznaczenie granic między karierą, życiem prywatnym i rodzinnym) ale w obecnej dobie rozwoju technologii oraz przenikania się obszarów życia stał się on zupełnym przeżytkiem.

Współcześnie nowe podejścia do koncepcji równowagi życiowej mówią o work-life integrity (spójności naszych działań z naszymi wartościami, szczególnie w pracy oraz o przekładaniu się tej sytuacji na nasze życie prywatne i rodzinne) oraz o work life rhythm, w której nie szukamy równowagi między pracą a życiem, ale staramy się odnaleźć swój rytm działania. Przyjmujemy, że w ciągu dnia są momenty, gdy musimy się wysilić i działać na najwyższych obrotach oraz takie, gdy powinniśmy zwolnić. Wzrosty energii i jej spadek to dwie strony tej samej monety. Wszystko sprowadza się więc do zarządzania energią, a nie czasem.

Stąd w tej kategorii tak istotne będzie skupienie na slow life, stresie, sensie życia, integralności i energii życiowej, choć od zestawiania ze sobą czasu pracy i czasu na życie prywatne pewnie do końca nie ucieknę. Przejdź do wpisów z tej kategorii ->

Sukces

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - sukces

Wszyscy dążymy do osiągnięcia sukcesu i szczęścia w życiu, choć dla każdego z nas mogą one oznaczać zupełnie coś innego. Dla jednych to apartament w wieżowcu, pełne konto w banku i wypasiony samochód a dla drugich to przytulny domek w głuszy, praca która pozwala się utrzymać i kupa wolnego czasu dla siebie. Oba podejścia są wartościowe i niełatwe do osiągnięcia. O tym co robić i jak to robić, aby zbliżyć się do swojego życiowego sukcesu będę właśnie pisać w tej kategorii. Przejdź do wpisów z tej kategorii ->

Stres

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - stres

Stres, to nieodłączny element naszego funkcjonowania. W jednych sytuacjach może ratować nam życie lub mobilizować siły potrzebne do natychmiastowego działania.  W innych może niszczyć nasze zdrowie, osłabiać odporność i wpychać w objęcia depresji.  Jest nieodłącznym elementem rozwoju i przekraczania dotychczasowych ograniczeń oraz przeżywania nowych doświadczeń. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie wynika jedynie z negatywnych sytuacji , ale może być wynikiem choćby tak szczęśliwego momentu jak wygrana w totolotka.

Z tego powodu w materiałach z tej kategorii nie będę pisać o tym jak go unikać, tylko ja na niego mądrze reagować i jak nim sprytnie zarządzać. Przejdź do wpisów z tej kategorii ->

Kariera

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - coaching kariery

Kariera, a w zasadzie praca, w której ją robimy jest istotnym obszarem naszego życia i czy chcemy, czy nie, niejednokrotnie przeplata się z jego prywatnym aspektem. Może nas wzmacniać i dodawać energii, może zapewniać środki na realizację naszych marzeń i być doskonałym dopełnieniem naszego życia. Może też działać odwrotnie, zagarnąć prywatne życie, zatruć toksycznymi relacjami i odciągnąć od najbliższych.

Często „idziemy w karierę” w owczym pędzie. Bez świadomości jak chcemy ją kształtować, dokąd ma prowadzić i gdzie są granice naszego poświęcenia. Kariera, jak wiele innych spraw w naszym życiu, nie jest ani dobra ani zła. To jakiego nabiera wydźwięku, zależy tylko od tego, co z nią robimy i czy robiąc ją trzymamy się swoich wartości.  To obszar wielu uproszczeń i fałszywych wyobrażeń: korpo – nie zawsze jest złe, własna firma – to rzadko oaza swobody, wolności i wielkiego strumienia napływającej gotówki.  Zbyt często w tym obszarze dokonujemy wyborów uciekając od czegoś, zamiast do czegoś dążąc, a potem czujemy się rozczarowani i sfrustrowani.  Pozostaje jedno pytanie: „Czy wiesz kim chcesz być i gdzie chcesz być za pięć lat w swoim życiu zawodowym?”. Przejdź do wpisów z tej kategorii ->


Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój osobisty - biznes fokus - kompetencje menedżerskie – zarządzanie w świecie VUCA – przyszłość kariery zawodowej

Czym zajmuję się w tym projekcie?

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - projekt

Biznes Fokus to projekt, w którym skupiam się na aspektach związanych z obecnymi oraz przewidywanymi zmianami w zakresie roli menedżera, jak również roli samej pracy w naszym życiu. Wszystko wskazuje bowiem na to, że postępująca cyfryzacja oraz dynamika zmian jakie zachodzą w funkcjonowaniu wielu firm, wymusi równie istotne zmiany w kształtowaniu kariery zawodowej i życiu samych pracowników. Być może za kilka lat, pojęcie pracy etatowej prawie całkowicie zaniknie, a my będzie zatrudniani przez pracodawców jedynie do konkretnych projektów. Przy czym, aby się dzięki nim utrzymać, będziemy musieli realizować ich kilka jednocześnie i to wcale niekoniecznie dla jednego pracodawcy. Nie będzie istniało coś takiego jak zawód, tylko „portfel” umiejętności, na podstawie którego będziemy dobierani do zespołu projektowego.

Dziś wiedza merytoryczna zdobyta w szkołach, czy w czasie studiów, ulega szybkiej dewaluacji. Umiejętności, kiedyś zastrzeżona dla specjalistów, stają się czymś powszechnie dostępnym dzięki różnego rodzaju programom i aplikacjom. Ilość informacji jaka do nas dociera i liczba kanałów komunikacji, którymi się to odbywa, wymaga sprawnego nimi zarządzania i efektywnego filtrowania tego co ważne. Zmiana mentalności i wartości, jakimi kierują się nowe pokolenia pracowników wymaga, aby menedżer nie tylko był sprawnym zarządzającym, ale również aby potrafił zbudować swój autentyczny i spójny z samym sobą menedżerski wizerunek. Oznacza to, że będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie kim jest, jakie wartości są dla niego ważne i czy są one spójne z wartościami reprezentowanymi przez firmę. Młode pokolenie pracowników jest bowiem wyczulone na nieautentyczność i socjotechniczne zabiegi. Jeżeli je odkryje, nie zaufa menedżerowi i nie będzie chciało za nim podążać.

To jedynie część przewidywań, które dotyczą kariery zawodowej w przyszłości, a kluczową kompetencją w nadchodzących latach ma być umiejętność oduczania się i uczenia od nowa.

Na jakich tematach się koncentruję?

Mam bardzo szerokie spektrum zainteresowań biznesowych, ale w ramach tego projektu postanowiłem skoncentrować się na poniższych 3 obszarach:

Kompetencje menedżerskie

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - kompetencje menedżerskie

Dzisiejsze życie menedżera jest znacznie bardziej skomplikowane i dynamiczne niż jeszcze kilka lat temu. Co prawda pracuje równie ciężko, ale musi przetwarzać znacznie więcej informacji, nadążać za zachodzącymi zmianami w technologii i co chwilę uczyć się nowych narzędzi. Musi też często podejmować decyzje w sytuacji dużej niepewności, bo nie istnieją jeszcze doświadczenia w danym obszarze, do których mógłby się odwołać. Często staje przed wyzwaniem zarządzania rozproszonym zespołem, a młodzi pracownicy nie uznają jego autorytetu tylko ze względu na zajmowane przez niego stanowisko. Musi ich przekonać swoją postawą, przekonaniami i co najważniejsze autentycznością, aby chcieli z nim współpracować.

Chcąc podołać tym wyzwaniom musi zbudować skuteczne mechanizmy obrony przed stresem i zarządzania własną energią, aby uniknąć wypalenia zawodowego. Coraz większego znaczenia w tym kontekście nabiera tzw. work-life integrity, czyli spójność działań zawodowych menedżera z jego wartościami oraz przekładanie się tej sytuacji na jego życie prywatne i rodzinne.

Zarządzanie w świecie VUCA

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - strategia - świat VUCA

Współczesne otoczenie biznesowe stawia przed menedżerami nowe wyzwania w obszarze kompetencji zarządzania zmianą, które zwykło się określać terminem VUCA. Jest to akronim stworzony przez amerykańskich strategów wojskowych z U.S. Army War College na określenie nowej sytuacji jaka zaistniała po zakończeniu Zimnej Wojny. Pochodzi on od słów: Volatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność) oraz Ambiguity (Niejednoznaczność) i obecnie został zaadaptowany na potrzeby obszaru biznesowego. Doskonale bowiem opisuje cztery rodzaje wyzwań przed którymi stają współcześni menedżerowie, a które wymagają od nich różnych podejść.

W odpowiedzi na te wyzwania Bob Johansen, z Institute for the Future, zaproponował, aby menedżerowi zdobyli 4 następując umiejętności, które nazwał „VUCA Prime”: Vision (Wizja), Understanding (Zrozumienie), Clarity (Jasność), oraz Agility (Zwinność).

Przyszłość kariery zawodowej

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - coaching kariery

Dziś nie powinniśmy już pytać jaki zawód wybrać, ale raczej jakim wachlarzem kompetencji powinniśmy dysponować, aby być nadal atrakcyjnym na rynku pracy. Przy czym musimy być świadomi, że żyjemy w takich czasach, iż konieczność ciągłego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy będzie czymś nieodłącznym, aż do zakończenia naszej aktywności zawodowej. Co więcej tempo zmian będzie znacznie szybsze niż obecnie. Szacuje się że ponad połowa istniejących dziś zawodów zniknie w ciągu najbliższych 20 lat, a aż 60% zawodów, w których ludzie będą pracować w ciągu najbliższych 10 lat jeszcze nie powstało.

Wpisy dotyczące powyższych tematów będę zamieszczał między innymi na moim blogu w kategorii „Biznes”. Przejdź do wpisów z tej kategorii ->


Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój osobisty - rezyliencja – wyzwania – słabe punkty – zasoby – antykruchość – świat VUCA

Czym zajmuję się w tym projekcie?

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - projekt

Rezyliencja to projekt skoncentrowany na poszukiwaniu odpowiedzi na to jak przetrwać w dzisiejszym dynamicznym i szybko zmieniającym się świecie.  Jak nie ugiąć się pod zalewem docierającej do nas masy informacji. Jak odnaleźć się w gąszczu niemal nieskończonych możliwości przy jednoczesnym brak wzorców zachowań i niemożności odwołania do wcześniejszych doświadczeń.

Z jednej strony dzisiejszy świat otwiera przed nami wiele dróg działania. Z drugiej drastycznie podnosi prawdopodobieństwo popełnienia błędu, wyboru nienajlepszej opcji, czy przeoczenia istotnej informacji. Chyba jeszcze nigdy tak wiele spraw, które wydawały się pewne i niezmienne, nagle nie stało się tak mało znaczącymi i nieadekwatnymi przy obecnym sposobie życia.

Wyzwaniem naszych czasów nie jest zatem brak czasu, czy sam natłok informacji. Jest nim za to świat VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), który jest zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny.

To jak sobie z nim radzimy zależy od naszej odporności (rezyliencji), rozumienia wyzwań przed jakimi stajemy, ochrony naszych słabych punktów i odpowiedniego dbania o nasze zasoby.

Na jakich tematach się koncentruję?

Mam bardzo szerokie spektrum zainteresowań w ramach współczesnego świata, ale w ramach tego projektu postanowiłem skoncentrować się na poniższych 4 obszarach:

Świat 3.0

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - strategi - świat 3.0 - świat VUCA

Kiedyś świat był całkiem prosty. Wystarczył wzmożony wysiłek i więcej pracy, aby osiągnąć sukces. Jeden wyuczony zawód wystarczał też na całe życie. Z czasem do osiągnięcia sukcesu, oprócz wysiłku trzeba było dodać jakąś innowację. Natomiast w kwestiach zawodowych, pojawiła się konieczność ciągłego dokształcania w wyuczonym zawodzie. Dziś sukces oprócz wysiłku warunkuje odpowiednia regeneracja. Zamiast konkretnego zawodu, liczy się zestaw posiadanych umiejętności, a nauka jest procesem permanentnym, który będziemy kontynuować do końca życia. W obecnym świecie VUCA doszło jeszcze jedno wyzwanie: regułą stał się brak reguł.

Rezyliencja

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - rezyliencja

To termin zapożyczony przez psychologię z fizyki, w której opisywał zjawisko, w którym materiał tracił swój pierwotny kształt na skutek uderzenia lub reakcji chemicznej, a następnie powracał do stanu wyjściowego bez uszkodzeń. W psychologii opisuje osoby posiadające umiejętność  zmierzenia się z przeciwnościami losu, przetrwania ich lub pokonania, a następnie wyjścia z nich bez szwanku, a czasami jako jeszcze silniejsze jednostki.

Na siłę rezyliencji wpływ ma 12 sił wewnętrznych, które tworzą „piramidę rezyliencji”. Te dwanaście sił wynika z trzech istotnych dla naszego życia obszarów: poczucia bezpieczeństwa, poczucia satysfakcji i poczucia więzi.

Samoświadomość

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - samoświadomość

Stanowi ona jeden z naszych największych zasobów, pod warunkiem że faktycznie jesteśmy świadomi samych siebie. Swoich głównych życiowych wartości, wzorców społecznych, czy sposobu reakcji na stres i sytuacje kryzysowe. Dzięki samoświadomości łatwo nam osiągnąć wewnętrzną integralność, zbudować poczucie własnej wartości oraz świadomie wyznaczyć cele na dalszą część życia

Rytm i integralność

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - rytm i integralność

Wielu z nasz dziś zachłysnęło się ideą „work-life balance” i próbuje oddzielić życie prywatne od zawodowego. Tymczasem w dzisiejszym świecie te dwa obszary życia przenikają się nawzajem i ich oddzielnie często tworzy sztuczne bariery i wywołuje niepotrzebne frustracje. Zamiast idei „work-life balance” proponuję dwa bardziej nowoczesne i życiowe podejścia jakimi są „wor-life rhythm” i „work-life integrity”. Oba odwołują się do idei zarządzania energią, a nie czasem i tłumaczą jak dbać o ten cenny zasób.

Wpisy dotyczące powyższych tematów będę zamieszczał między innymi na moim blogu. Nie tworzyłem dla nich odrębnej kategorii z tego względu, że mogą one dotyczyć całego spektrum poruszanych przeze mnie zagadnień.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Lemon Mint Rafał Markiewicz z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 16c/8, 81-572 Gdynia 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Close