Rafał Markiewicz

Rezyliencja

Czym zajmuję się w tym projekcie?

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - projekt

Rezyliencja to projekt skoncentrowany na poszukiwaniu odpowiedzi na to jak przetrwać w dzisiejszym dynamicznym i szybko zmieniającym się świecie.  Jak nie ugiąć się pod zalewem docierającej do nas masy informacji. Jak odnaleźć się w gąszczu niemal nieskończonych możliwości przy jednoczesnym brak wzorców zachowań i niemożności odwołania do wcześniejszych doświadczeń.

Z jednej strony dzisiejszy świat otwiera przed nami wiele dróg działania. Z drugiej drastycznie podnosi prawdopodobieństwo popełnienia błędu, wyboru nienajlepszej opcji, czy przeoczenia istotnej informacji. Chyba jeszcze nigdy tak wiele spraw, które wydawały się pewne i niezmienne, nagle nie stało się tak mało znaczącymi i nieadekwatnymi przy obecnym sposobie życia.

Wyzwaniem naszych czasów nie jest zatem brak czasu, czy sam natłok informacji. Jest nim za to świat VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), który jest zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny.

To jak sobie z nim radzimy zależy od naszej odporności (rezyliencji), rozumienia wyzwań przed jakimi stajemy, ochrony naszych słabych punktów i odpowiedniego dbania o nasze zasoby.

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój osobisty - rezyliencja – wyzwania – słabe punkty – zasoby – antykruchość – świat VUCA

Na jakich tematach się koncentruję?

Mam bardzo szerokie spektrum zainteresowań w ramach współczesnego świata, ale w ramach tego projektu postanowiłem skoncentrować się na poniższych 4 obszarach:

Świat 3.0

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - strategi - świat 3.0 - świat VUCA

Kiedyś świat był całkiem prosty. Wystarczył wzmożony wysiłek i więcej pracy, aby osiągnąć sukces. Jeden wyuczony zawód wystarczał też na całe życie. Z czasem do osiągnięcia sukcesu, oprócz wysiłku trzeba było dodać jakąś innowację. Natomiast w kwestiach zawodowych, pojawiła się konieczność ciągłego dokształcania w wyuczonym zawodzie. Dziś sukces oprócz wysiłku warunkuje odpowiednia regeneracja. Zamiast konkretnego zawodu, liczy się zestaw posiadanych umiejętności, a nauka jest procesem permanentnym, który będziemy kontynuować do końca życia. W obecnym świecie VUCA doszło jeszcze jedno wyzwanie: regułą stał się brak reguł.

Rezyliencja

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - rezyliencja

To termin zapożyczony przez psychologię z fizyki, w której opisywał zjawisko, w którym materiał tracił swój pierwotny kształt na skutek uderzenia lub reakcji chemicznej, a następnie powracał do stanu wyjściowego bez uszkodzeń. W psychologii opisuje osoby posiadające umiejętność  zmierzenia się z przeciwnościami losu, przetrwania ich lub pokonania, a następnie wyjścia z nich bez szwanku, a czasami jako jeszcze silniejsze jednostki.

Na siłę rezyliencji wpływ ma 12 sił wewnętrznych, które tworzą „piramidę rezyliencji”. Te dwanaście sił wynika z trzech istotnych dla naszego życia obszarów: poczucia bezpieczeństwa, poczucia satysfakcji i poczucia więzi.

Samoświadomość

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - samoświadomość

Stanowi ona jeden z naszych największych zasobów, pod warunkiem że faktycznie jesteśmy świadomi samych siebie. Swoich głównych życiowych wartości, wzorców społecznych, czy sposobu reakcji na stres i sytuacje kryzysowe. Dzięki samoświadomości łatwo nam osiągnąć wewnętrzną integralność, zbudować poczucie własnej wartości oraz świadomie wyznaczyć cele na dalszą część życia

Rytm i integralność

Rafał Markiewicz - coach - coaching - rozwój - osobisty - rytm i integralność

Wielu z nasz dziś zachłysnęło się ideą „work-life balance” i próbuje oddzielić życie prywatne od zawodowego. Tymczasem w dzisiejszym świecie te dwa obszary życia przenikają się nawzajem i ich oddzielnie często tworzy sztuczne bariery i wywołuje niepotrzebne frustracje. Zamiast idei „work-life balance” proponuję dwa bardziej nowoczesne i życiowe podejścia jakimi są „wor-life rhythm” i „work-life integrity”. Oba odwołują się do idei zarządzania energią, a nie czasem i tłumaczą jak dbać o ten cenny zasób.

Wpisy dotyczące powyższych tematów będę zamieszczał między innymi na moim blogu. Nie tworzyłem dla nich odrębnej kategorii z tego względu, że mogą one dotyczyć całego spektrum poruszanych przeze mnie zagadnień.